REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.05.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Shpallja e kandidaturave për anëtar të Gjykatës Kushtetuese

Në vijim të njoftimit publik të bërë nga Gjykata e Lartë më datë 19.04.2019 për hapjen e procedurës së aplikimit të kandidatëve për plotësimin e tre vendeve vakante në Gjykatën Kushtetuese, kanë shprehur interes, brenda afatit ligjor 30 ditor, kandidatët z. Sinan Tafaj dhe z. Klodian Rado, të cilët kandidojnë për dy vende vakante.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte