Kolegji Civil

Përbërja

Pozicioni

1

Ervin PUPE

Kryetar i Kolegjit

2

Artur KALAJA

Anëtar

2

Darjel SINA

Anëtar

TRUPA TË PËRHERSHME- çdo javë

TRUPË E VEÇANTË
 
 
 

Trupi gjykues nr.1

e hënë

Trupi gjykues nr.2

e mërkurë

Trupi gjykues nr.3

e premte

1

2

3

Ervin PUPE

Artur KALAJA

Darjel SINA

Ervin PUPE

Artur KALAJA

Arbena AHMETI ose Gentian MEDJA*

Ervin PUPE

Artur KALAJA

Darjel SINA

Trupë gjykuese e veçantë

1

2

3

Ervin PUPE

Sokol SADUSHI

Ilir PANDA

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte