Kolegji Administrativ

Përbërja

Pozicioni

Sokol SADUSHI

Kryetar i Kolegjit

Asim VOKSHI

Anëtar

Arbena AHMETI

Anëtar

Gentian MEDJA

Anëtar

Sokol NGRESI

Anëtar

 
 
TRUPA TË PËRHERSHME
 
 

Trupi gjykues nr.1

e enjte (java çift)

Trupi gjykues nr. 2

e enjte (java tek)

1

2

3

Sokol SADUSHI

Asim VOKSHI

Arbena AHMETI

Sokol SADUSHI

Asim VOKSHI

Gentian MEDJA

TRUPË E VEÇANTË
 

Trupi gjykues

e premte

1

2

3

Sokol SADUSHI

Gentian MEDJA

Sokol NGRESI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte