Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 26 KORRIK 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

DIBËR

56180-01478-2016

SHEFKI BETO

Neni 278/3,84i Kodit Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të rekursit të paraqitur nga i gjykuari Shefki Beto, kundër vendimit nr.863, datë 29.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

VLORË

53801-01831-2016

ALBERT GOXHAJ

Neni 186/2i Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Albert Goxhaj, kundër vendimit nr.348, datë 26.05.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

LEZHË

53107-01471-2016

VALENTIN PËRGJOKA,

FRED BAJRAKTARI

Neni 139-25i Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Fred Bajraktari dhe Valentin Përgjoka kundër vendimit nr.207, datë 18.05.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

SHKODËR

57210-02003-2016

PËLLUMB PRENÇI

Neni 319/ç-25i Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Pëllumb Prençi, kundër vendimit nr.382, datë 23.09.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

TIRANË

53104-00063-2017

RIZA AHMETI

Neni 137/2 i Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit kundër vendimit nr.1465, datë 16.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

52102-00053-00-2017

AGRON GOXHAJ,

ANDI VESHI,

ARTAN HASANI,EDISON KAJTAZI, ENTON IBRAHIMI (SADA),

ALKET HALITAJ

Nenet 76, 278/5, 300/1, 301, 302 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Edison Kajtazi, kundër vendimit me nr.1288, datë 14.10.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BERAT

71008-00633-00-2017

SHPËTIM PROTODUARI,

YZEDIN KODHELI

Neni 329 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i intersuar Shpëtim Protoduari ndaj vendimit nr.182, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

FIER

71008-00665-00-2017

LEVEN ZOTAJ

Neni 291 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Leven Zotaj ndaj vendimit nr.46, datë 23.02.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

SHKODËR

71008-00689-00-2017

ELEZ SHMARQE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Neni 329/1 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, ndaj vendimit nr.19, datë 30.01.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

SHKODËR

71008-00821-00-2017

NDUE DEDA,

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODËR

Neni 329/1 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, ndaj vendimit nr.14, datë 23.01.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër

ELBASAN

71008-01240-00-2017

FATMIR ALMADHI

SHEJE ALMADHI

Neni 329 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Fatmir Alimadhi dhe Sheje Alimadhi, kundër vendimit nr.10-2017-1390(123), datë 06.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

TIRANË

71008-01307-00-2017

SHOQATA “NË DOBI TË GRUAR SQIPTARE”

Neni 329 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të kërkuesit Shoqata “Në dobi të gruas Shqiptare”, kundër vendimit nr.1009, datë 30.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

IRANË

71008-00878-00-2017

ARJAN KARAJ

Neni 291 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të ankuesit Arjan Karaj, kundër vendimit nr.454, datë 29.03.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

DURRËS

71008-01080-00-2017

ISA ABDYLI

Neni 291 i Kodit të Porcedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të ankuesit Isa Abdyli, kundër vendimi nr.106 (10-2017-1176), datë 15.05.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

KORÇË

71008-01513-00-2017

XHENSILA QAKO

ELMAS SHAQIRI

FATOS SINANI

ZIJA ISMAILI

ADMIR SINAMATI

GJERGJI KACAUNI

Neni 32/1/, 32,330 i Kodit të Procedurës Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesja Xhensila Qako, kundër vendimit nr.33, datë 30.03.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA

52700-01268-2017

ADRIAN OGICI

BIKTOR ISLAMI

Neni 109/1-25 KP

S.SIMONI

Shtyhet për në datë 20.09.2022 ora 11:30.

TIRANË

71008-905-2017

SHKELQIM HYSA

Neni 329 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.549 datë 07.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

71008-954-2017

ALTINA BEHAJ

Neni 329 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesja Altina Behaj, kundër vendimit nr.625 Akti datë 04.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

DURRËS

71008-931-2017

NAIM SHABANI

Neni 329 KPP

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr.10-2017-1168 ( 105) date 11.05.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

PËRMET

71008-1034-2017

SINAN GJECI, PERSON I INTERESUAR PROKURORIA PERMET, ELTON HYSENSHAHAJ

Neni 329/1 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Sinan Gjeçi, kundër vendimit nr.20-2016-382/98 datë 09.05.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

TIRANË

52801-370-2022

IVA MEMAJ

KLIDJAN HASALAMI

ZOGA MYRTAJ

Neni 113/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga e gjykuara Iva Memaj, kundër vendimit nr.233 datë 10.03.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

SHKODËR

56550-1738-2017

GENC MEÇAJ

ROBERT MEDHA

Neni 293/3 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.558 datë 11.10.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

TIRANË

56440-1526-2016

ALFRED FERATI

Neni 291 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Alfred Ferati, kundër vendimit nr.902 datë 04.07.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

DURRËS

53104-1795-2017

(Neni 59 i Kodit Penal)

LUIGJ KOLIÇI

Neni 137/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.669/10-2017-2252 datë 28.09.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

VLORË

52909-1823-2017

(Neni 59 i Kodit Penal)

ARMANDO MUSTAFA

Neni 130/a/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Armando Mustafa, kundër vendimit nr.42 datë 08.05.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

LUSHNJË

71008-740-2017

ENVER GAFKA

Neni 291 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.35 datë 09.02.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

FIER

71008-710-2017

DHORI DAVIDHI

Nenet 291, 329,KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Dhori Davidhi, kundër vendimit nr.42 datë 22.02.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

TIRANË

71008-00435-2017

VATH ÇEKREZI

Neni 329 KPP

‘’

Prishjen e vendimit nr.83 datë 01.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë Gjykatë, me tjetër trup gjykues.

TIRANË

71008-00372-2017

SHOQËRIA TREGËTARE’’SHTETO’’SHPK

Neni 329 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi shoqëria tregëtare ’’Shteto’’ shpk, kundër vendimit nr.16 datë 18.01.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

61004-00459-2022

STERJO GËRMENJI

ANAMARIA MIHALLARI

SANIJE SHEHI

DRITA SHEHU

RIGERS VEJSIU

Neni 228,229,230 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Rigers Vejsiu, kundër vendimit nr.852 datë 21.09.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

GJYKATA E APELIT DURRËS

85000-00498-00-2020

SAJMIR GJUZI

Neni 476/1a KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Sajmir Gjuzi, kundër vendimit nr.10-2020-619/98 datë 20.05.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

SHKODËR

50026-0225-2016

ARTAN NDREKA

Neni 37/1 KPU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Artan Ndreka, kundër vendimit nr.212 datë 19.05.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

TIRANË

56250-00062-2017

ENIS TELA

Neni 283/2 KP

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga i gjykuari Enis Tela dhe Prokuroria, kundër vendimit nr.1406 datë 04.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

MAT

57060-00069-2017

NDUE RICA

Neni 305 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1401 datë 04.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

53101-00073-2017

FAIK BAJA

FLORIN MIKLI

SULLTAN DRAGJOSHI

Neni 134/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Faik Baja, kundër vendimit nr.1189 datë 30.09.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

TIRANË

56250-00075-2017

BLEDAR PLAKU

Neni 283/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga prokurori, kundër vendimit nr.1640 datë 12.12.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

LUSHNJË

55321-00319-2017

BLEDAR KOÇIU

ZOI BOCI

Neni 248,186/3 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.707 datë 14.12.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

TIRANË

70003-00416-2022

IGLI MALÇI ALIAS ARBAN MALÇI

Neni 499 KPP

‘’

Kalimin ne seancë gjyqësore në datë 20 Shtator 2022 ora 11:00.

DIBËR

70007-00390-00-2019

LULZIM VIÇISHTA

Neni 331 i K.Pr.Penale

S.BINAJ

Prishjen e vendimit nr. 191, datë 20.09.2018, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Dibër, dhe vendimit nr. 290, datë 25.02.2019, i Gjykatës së Apelit, Tiranë, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në shkallë të parë me tjetër trup gjykues, tek gjyqtari i seancës paraprake.

FIER

70007-00217-00-2019

ARTUR BOGDANI

Neni 331 i K.Pr.Penale

-//-

Prishjen e vendimit nr. 62-2018-5711 (796), datë 01.11.2018, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier, dhe vendimit nr. 803, datë 20.12.2018, i Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në shkallë të parë me tjetër trup gjykues, tek gjyqtari i seancës paraprake.

BERAT

71008-00578-00-2017

ALBERT MONKA

ANDON SINJARI

KRISTINA LLUPA

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Albert Monka, ndaj vendimit nr. 154, datë 10.11.2016, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

FIER

71008-00613-00-2017

ASIM GEGA

HASAN SHEHAJ

Neni 329 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Hasan Shehaj, ndaj vendimit nr. 15, datë 25.01.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

SHKODËR

71008-00688-00-2017

DEGA E DOGANËS SHKODËR

IKE VUCIC

JAK GJERGJI

Neni 329 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi, Dega e Doganës Shkodër, ndaj vendimit nr. 165, datë 27.10.2016, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

BERAT

71008-00846-00-2017

DRITA HEBIBAJ

LLAQI DAVIDHI

LORETA TOSKA

MEMSUR HOXHA

PJERIN TUMANI

Neni 291/2 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Llaqi Davidhi, ndaj vendimit nr. 7, datë 18.01.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

LEZHË

71008-01010-00-2017

DEDE BIBA

PËRMBARUESI GJYQËSOR ARDIAN DAUTI, ADMINISTRATOR I ZYRËS PËRMBARIMORE “ARDAEL” SHPK

Neni 291 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të Ardian Elezi, kundër vendimit nr. 41, datë 06.03.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

GJKR

56180-00377-00-2019

SAIMIR ÇULLHAJ

Neni 278/a/2-22, 283/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Saimir Çullhaj, kundër vendimit nr. 12, datë 07.02.2019, të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, Tiranë.

BERAT

71008-01239-00-2017

BEHAR ZERE

PËLLUMB BERBERI

Neni 291 pika 2 e K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 64, datë 05.04.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

KUKËS

71008-01011-00-2017

DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

NERON ÇEKREZI

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të ankuesit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega e Doganës Morinë, kundër vendimit nr. 60, datë 11.05.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

FIER

4

SOKOL RUKAJ

Revokim mase sigurimi

-//-

1.Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Sokol Rukaj, kundër vendimit penal nr. 288, datë 26.11.2020, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

2.Mospranimin e kërkesës së kërkesës së kërkuesit, Sokol Rukaj, me objekt revokim ,ase sigurimi “arrest në burg”.

FIER

59403-00122-00-2021

SOKOL RUKAJ

Neni 512, 514 dhe 516 e vijues te K.Pr.Penale

-//-

1.Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Sokol Rukaj, kundër vendimit penal nr. 288, datë 26.11.2020, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

2.Mospranimin e kërkesës së kërkesës së kërkuesit, Sokol Rukaj, me objekt revokim ,ase sigurimi “arrest në burg”.

DURRËS

71000-00424-00-2022

VILSON COBANI

Neni 17 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Vilson Çobani, kundër vendimit nr. 8, datë 01.03.2022, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

GJKKO

61005-00410-00-2022

FATOS DUSHA

INDRIT HITA

MOHAMED SHERIF ALIAS ABDEL REHIM MOHAMED ELI

PAULIN KOCI

Neni 248/1 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Fatos Dusha, kundër vendimit nr. 5, datë 24.02.2022, të Gjykatës së Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

GJYKATA E LARTË

5

VIKTOR OMERI

Shuarje masë sigurimi

-//-

1.-Dërgimin e akteve që i përkasin çështjes objekt mosmarrëveshje, Gjykatës së Apelit, Vlorë, si gjykata që ka kompetencën lëndore për shqyrtimin e kërkesës.

2.-Urdhërohet sekretaria pranë Gjykatës së Lartë t’i komunikojë këtë vendim Prokurorit pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe kërkuesit Viktor Omeri.

VLORË

71000-00472-00-2022

PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË

Nenet 18, 19, 23 te K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur, kundër vendimit nr. 1789, datë 20.11.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Vlorë.

70003-00451-00-2022

ADRIAN ISAKU ALIAS ILIRJAN MUSTA

Ligji nr. 9871, dt. 11.01.2008 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës se Shqipërisë dhe Republikës se Italisë, si shtese e Konventës Europiane për Ekstradimin te 13 Dhjetorit 1957 dhe e Konventës Europiane për Ndihme Juridike për Çështjet Penale, te 20 Prillit 1959 qe ka si qellim te lehtësoje zbatimin e tyre”, nenet 492 e vijues te K.Pr.Penale te Republikës se Shqipërisë dhe neni 31 e vijues te Ligjit nr. 10193, dt. 03.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me Autoritetet e Huaja ne Çështjet Penale”.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Adrian Isaku alias Ilirjan Musta, kundër vendimit nr. 188, datë 23.02.2022, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SANDER SIMONI

MEDI BICI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 26 KORRIK 2022

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA

56250-00478-2016

NADIR LUTAJ

Neni 283/2-22 KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Nadir Lutaj, kundër vendimit nr.07 datë 02.02.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

GJKKO

11-2022

ARMAND GAVELLI

SAIMIR PETOVA

DITURI GAVELLI

XHILJOLA VELESHNJA

Neni 479/1 KPP

‘’

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesve Armand Gavelli, Saimir Petova, Dituri Gavelli, Xhiljola Veleshnja, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.88 datë 06.07.2021 të GJKKO, lënë në fuqi me vendimin nr.260 datë 23.12.2021 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte