Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 16 QERSHOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

Shkodër

70022-00039-00-2022

Martin Pëllumbi, Gjeto Lumaj, Qamil Selaj, Ndue Leknikaj, Maliq Memçaj, Fran Brraka

S.Binaj

Neni 331 e vijues i K.Pr.Penale

Shtyrë për në datë 24.06.2022, ora 09.00

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 14 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

70007-00520-00-2021

ALEX KACANI, EMILJANO GJOZA

S.Binaj

Neni 331 i K.Pr.Penale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 163, datë 12.04.2021, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

2.

SHKODËR

70017-00359-00-2022

FERDINAND LUKANI

HAMDI MLLOJA
NUSHE LUKANI

-//-

Neni 331, 327, 329 te K.Pr.Penale.

Prishjen e vendimit nr. 10, datë 20.01.2022, të Gjykatës së Apelit, Shkodër, dhe vendimit nr. 2060 (5164), datë 02.11.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Shkodër.

3.

VLORË

70007-00434-00-2021

AMARILDO GREMBI (MUKAJ)

ANDI CAUSHI

DONEL SHKURTI ERGEST AVDIA

NEKID ARAPI

-//-

Neni 331 i K.Pr.Penale

Shtyrë për një datë tjetër

4.

LEZHË

61006-00165-00-2022

HEKTOR NDOKA ALIAS SADIKAJ

EDMIR VLASHI

ALIAS MARKU

-//-

Nenet 228, 229, 238, 244/1 i K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur kundër vendimit nr. 18, datë 25.01.2022, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

5.

LEZHË

54100-00303-00-2017

ANTON MIKELI

-//-

Neni 199/a2 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Anton Mikeli, kundër vendimit nr. 498, datë 23.11.2016

6.

DURRËS

55332-00291-00-2017

GENCI BALLA

EDUART BEJKO

DORIANA NIKOLA

XI ËANG

-//-

Neni 259 e 25, 245/1 paragrafi 2, 244 i K.Penal.

Prishjen e vendimit nr. 10-2016-2829 (952), datë 20.12.2016, të Gjykatës së Apelit, Durrës, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 581 (11-2016-2323), datë 20.05.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Durrës.

7.

TIRANË

53104-00147-00-2017

LUAN KOKALARI

-//-

Neni 137/2 i K.Penal.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 1452, datë 14.11.2016, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

8.

KORÇË

86000-00172-00-2017

SAJMIR HASANI

-//-

Neni 64 i K.Penal dhe 477 te K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Korçë, kundër vendimit nr. 68, datë 14.12.2016, të Gjykatës së Apelit, Korçë.

9.

GJYKATA E LARTË

10

BASHKIM MARA

ALIME MARA

VILSON MARA

LUIZA BERRO

OLGERT HOXHA (MARA)

-//-

Neni 479 i K.Pr.Penale.

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 43, datë 11.03.2022, të Gjykatës së Apelit për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

MEDI BICI

 

DATË 16 QERSHOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS


1.

DURRËS

70007-01791-00-2017

GËZIM ALEKSI

M.BICI

Neni 62/4, 59/a kp, neni 480 kpp

Shqyrtimi i çështjes penale në seancë gjyqësore shtyhet për në datën 07.07.2022 ora 10.30.

2.

KORÇË

71001-00291-00-2018

MIHALLAQ PERGJIKA

A.BOKSI

Neni 147 i K.Pr.Penale.

Seanca e sotme shtyhet për më datë 07.07.2022 ora 11.00, për shkak të protestës së Dhomës Kombëtare të Avokatisë në Republikën e Shqipëri për bojkotimin e të gjitha proceseve gjyqësore sipas vendimit Nr.1 datë 11.06.2022 të saj, ndaj vendimit të Këshillit të LartëGjyqësore të datës 10.06.2022lidhur me hartën e re tëGjyqësore

3.

KORÇË

52104-00303-00-2022

MIHALLAQ PERGJIKA

A.BOKSI

Neni 78/1 i K.Penal, neni 278/4 i K.Penal.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 16 QERSHOR 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1

KRUJË

55321-01389-00-2016

FATMIR SHANI

M.BICI

Neni 248 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

2

KRUJË

53301-01536-00-2016

RAMADAN SHIMA

Neni 150 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

3

POGRADEC

56250-01548-00-2016

FATJON KAMBELLARI

Neni 283/1 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

4

FIER

61004-00391-00-2022

GRAMOS SHABANAJ

Vleftësim arresti, caktim mase sigurimi.

Neni 284/1 KPPP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

5

VLORË

70012-00338-00-2022

EQEREM BRACI

Kompetence

Neni 385, 385/a, dhe 470 te K.Pr.Penale.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

6

TIRANË

88000-00352-00-2022

ILIR MUZHAQI

Kompetence

Neni 462, 470 KPP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

7

GJIROKASTËR

60001-00366-00-2022

CHIARA BALDINI BASTONI

Kompetence

Nenet 208, 2012 KPP, vendimi unifikues

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

8

LEZHË

52105-02037-00-2016

ALBAN MOLLA

A.BOKSI

Neni 79/a KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

9

GJIROKASTËR

53107-02040-00-2016

GËZIM VASI, ARMAND BARDHI, ROLAND ÇIKANI, DRILON TOTA, LORENC VASI

Neni 139 e 25 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

10

FIER

70009-02050-00-2016

ILIR DINE

Neni 470/1, 470/2 KPP, neni 68 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

11

SARANDË

55330-02055-00-2016

LINA VASO

Neni 257/a/2 KP

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

12

APEL GJIROKASTËR

53107-02052-00-2016

GENTIAN RAKIPI

I.PANDA

Neni 76 e 22, 139 e 25, 278/2 i K.Penal.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

13

APEL GJIROKASTËR

53312-02053-00-2016

KULLA DHIMËRTIKA, NIKO DHIMËRTIKA, YLLI THOMAGJINI

Neni 161 i K.Penal dhe nenet 61, 62 e vijues te K.Pr.Penale, 625, 640 e vijus te K.Civil.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

14

DURRËS

53602-01429-00-2016

SHOQËRIA “XHESI 05”, KRISTO BIBA

Neni 181 i K.Penal.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

15

TIRANË

53201-01388-00-2016

PAULIN ALIA

Neni 143/2, 146, 287 i K.Penal.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

16

KURBIN

61006-00357-00-2022

INDRIT NOJ

ENEA BABASI

Nenet 253, 228, 229, 230, 238 dhe 244/1 të K.Pr.Penale.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

17

VLORË

61010-00325-00-202

DAUT ELMAZI

IGLI MEMAJ

ALBANO GOXHAJ

GENTIAN DAUTAJ

Neni 261/3,262/1,263/2 e vijues të K.Pr.Penale

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte