Çështje në Kolegjet e Bashkuara

Rezultate 1 - 10 / 48

Lista e Çështjeve Për Gjykim datë 12 Korrik 2017

Lista e Çështjeve Administrative Për Gjykim datë 28 Qershor 2017

Lista e Çështjeve Për Gjykim datë 27-28 Qershor 2017

Lista e Çështjeve Administrative Për Gjykim datë 23 Nentor 2016

Lista e Çështjeve Administrative Për Gjykim datë 26 Shtator 2016

Lista e Çështjeve Administrative Për Gjykim datë 4 Prill 2016

Lista e Çështjeve Administrative Për Gjykim datë 29 Shkurt 2016

Lista e Çështjeve Penale Për Gjykim datë 25 Mars 2015

Lista e Çështjeve Civile Për Gjykim datë 27 Tetor 2014

Lista e Çështjeve Penale Për Gjykim datë 27 Tetor 2014

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte