• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA
rregullat e reja të gjykimit në gjykatën e lartë (ndryshimet kanë hyrË në fuqi në datë 29.05.2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte