Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 38 case  Page  of 4 terms per page 
No.Act: 11243-01623-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
EDIT SELIMI dhe T
Plaintiff: DENIS SELIMI ; EDIT SELIMI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ATP)
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 10:45:0023.06.2017Medi Bici
Dt.registration: 10.05.2017Case details ]
No.Act: 21001-01491-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ADRIAN SHUAIPI Kund
Plaintiff: ADRIAN SHUAIPI
Defendant: SUELA SHUAIPI
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 10:00:0015.06.2017Admir Thanza
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 53102-02277-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
Defendant: ARDIAN ASLLANI
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 10:40:0016.06.2017Shkelzen Selimi
Dt.registration: 14.12.2016Case details ]
No.Act: 86000-02171-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
EUGEN MUCAJ
Applicant: EUGEN MUCAJ
District Attorney: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 11:00:0016.06.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 24.11.2016Case details ]
No.Act: 86000-01978-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
INDRIT TAULLAI
Applicant: INDRIT TAULLAI
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 09:00:0016.06.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 27.10.2016Case details ]
No.Act: 56200-00076-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GENTJAN KOLA
Defendant: GENTJAN KOLA
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 09:20:0016.06.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 14.01.2016Case details ]
No.Act: 31003-00027-00-2016  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR" SH.P.K
Defendant: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ; ZYRA QENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Third Party: MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE ZHVILLIMIT DHE SIPERMARRJES ; AVOKATURA E SHTETIT
Date hour sittingPosted onRapporteur
11.07.2017 10:30:0022.06.2017Arjana Fullani
Dt.registration: 11.01.2016Case details ]
No.Act: 31003-02536-00-2015  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
VALBONA SHEGANI Kund
Plaintiff: VALBONA SHEGANI
Defendant: DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE
Date hour sittingPosted onRapporteur
11.07.2017 09:45:0022.06.2017Evelina Qirjako
Dt.registration: 23.12.2015Case details ]
No.Act: 71001-02430-00-2015  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE Kund
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Defendant: MONDI GJOKA
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 11:20:0016.06.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 16.12.2015Case details ]
No.Act: 53107-02304-00-2015  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE Kund
Defendant: SHKELQIM BERDELLIMA
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
29.06.2017 10:20:0016.06.2017Shkelzen Selimi
Dt.registration: 27.11.2015Case details ]
1 to 10 of 38 case  Page  of 4 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania