Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 43 case  Page  of 5 terms per page 
No.Act: 59403-01347-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
Defendant: ADRIATIK MATRANXHI (SPAHIA)
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
07.03.2018 11:00:0015.02.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 19.09.2017Case details ]
No.Act: 53601-01176-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ANDI GJIKNURI dhe T
Defendant: ANDI GJIKNURI ; SHOQERIA "ANDI" SH.P.K
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
07.03.2018 10:40:0001.02.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 27.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01141-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Applicant: LEONIDHA GJONI
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
21.02.2018 09:00:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01142-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Applicant: AGRON YMERAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
21.02.2018 09:20:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 31003-02150-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "OPTIMA LEGAL & FINANCIAL STUDIO" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "OPTIMA LEGAL & FINANCIAL STUDIO" SH.P.K.
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Date hour sittingPosted onRapporteur
06.03.2018 09:00:0019.02.2018Ardian Dvorani
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 59403-00988-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE Kund
Defendant: BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
21.02.2018 09:40:0019.01.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 19.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00952-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
MARIGLEN DOGA
Defendant: MARIGLEN DOGA
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
07.03.2018 10:00:0001.02.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 15.06.2017Case details ]
No.Act: 31003-01433-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "CONAD SHQIPERIA" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "CONAD SHQIPERIA" SH.P.K.
Defendant: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Date hour sittingPosted onRapporteur
06.03.2018 09:10:0019.02.2018Ardian Dvorani
Dt.registration: 26.05.2017Case details ]
No.Act: 59403-00403-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
ZABIT FISNKU
Applicant: ZABIT FISNKU
District Attorney: GJYKATA PER KRIME TE RENDA
Date hour sittingPosted onRapporteur
07.03.2018 09:40:0001.02.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 10.03.2017Case details ]
No.Act: 56430-02259-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
FATJONA KOCIBELLI
Applicant: FATJONA KOCIBELLI
Interested Party: PROKURORIA E PERGJITHSHME
Date hour sittingPosted onRapporteur
27.02.2018 10:00:0024.01.2018Ardian Dvorani
Dt.registration: 12.12.2016Case details ]
1 to 10 of 43 case  Page  of 5 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania