Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 31 case  Page  of 4 terms per page 
No.Act: 70003-00503-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
ELIS COKU
Defendant: ELIS COKU
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT GJIROKASTER
Date hour sittingPosted onRapporteur
16.05.2018 10:40:0018.04.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 26.03.2018Case details ]
No.Act: 31003-00282-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Korce)
SHOQERIA "CENOLLI" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "CENOLLI" SH.P.K.
Defendant: DEGA E DOGANES KORCE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Date hour sittingPosted onRapporteur
24.04.2018 09:50:0005.04.2018Ardian Dvorani
Dt.registration: 06.02.2018Case details ]
No.Act: 31003-00020-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
MELTINA HAKA dhe T
Plaintiff: OSMAN HAKA ; BESNIKE HAKA ; MELTINA HAKA
Defendant: MINISTRIA E MBROJTJES ; NDERMARRJA "MEICO" ; SHOQERIA "ALBADEMIL" SH.P.K
Date hour sittingPosted onRapporteur
24.04.2018 09:40:0005.04.2018Ardian Dvorani
Dt.registration: 04.01.2018Case details ]
No.Act: 31003-03505-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "LURA" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "LURA" SH.P.K
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE TIRANE ; MINISTRIA E FINANCAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Date hour sittingPosted onRapporteur
08.05.2018 09:40:0023.04.2018Ardian Dvorani
Dt.registration: 05.12.2017Case details ]
No.Act: 53601-01176-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ANDI GJIKNURI dhe T
Defendant: ANDI GJIKNURI ; SHOQERIA "ANDI" SH.P.K
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
16.05.2018 10:20:0011.04.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 27.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01141-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Applicant: LEONIDHA GJONI
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
02.05.2018 09:20:0028.03.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 70001-01142-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Applicant: AGRON YMERAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
02.05.2018 09:40:0028.03.2018Edmond Islamaj
Dt.registration: 24.07.2017Case details ]
No.Act: 61002-00995-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Third Party: SHOQERIA "BP-2014"
Date hour sittingPosted onRapporteur
02.05.2018 10:40:0028.03.2018Tom Ndreca
Dt.registration: 20.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00988-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE Kund
Defendant: BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
02.05.2018 10:20:0028.03.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 19.06.2017Case details ]
No.Act: 59403-00952-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
MARIGLEN DOGA
Defendant: MARIGLEN DOGA
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
16.05.2018 09:40:0011.04.2018Artan Zeneli
Dt.registration: 15.06.2017Case details ]
1 to 10 of 31 case  Page  of 4 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania