Search for upcoming trials

Search attributes
1 to 10 of 53 case  Page  of 6 terms per page 
No.Act: 11243-03210-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A.
Defendant: SHOQERIA "DEUTCHE TELEKOM" AG ; SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A.
Third Party: DREJTORIA E PERGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE ; AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Date hour sittingPosted onRapporteur
02.11.2017 09:15:0019.10.2017Artan Broci
Dt.registration: 10.10.2017Case details ]
No.Act: 70003-01306-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GEZIM GURAJ
Defendant: GEZIM GURAJ
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
08.11.2017 10:00:0006.10.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 12.09.2017Case details ]
No.Act: 61006-00468-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
Person under investigation: ARTUR ZOTO
Applicant: PROKURORIA PRNAE GJYKATES PER KRIME TE RENDA
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 11:00:0022.09.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 24.03.2017Case details ]
No.Act: 57210-00409-00-2017  (Come from: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
GEZIM SHALA dhe T
Defendant: SUZANA MANDIA ; GEZIM SHALA
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE PER KRIME TE RENDA TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
15.11.2017 11:00:0016.10.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 10.03.2017Case details ]
No.Act: 61014-00354-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
AVNI COGA
Applicant: AVNI COGA
Interested Party: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Date hour sittingPosted onRapporteur
15.11.2017 10:20:0016.10.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 01.03.2017Case details ]
No.Act: 31003-00321-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ROBERT PJERO dhe T
Applicant: KOSTA PJERO ; ROBERT PJERO
Interested Party: ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Date hour sittingPosted onRapporteur
24.10.2017 09:10:0010.10.2017Xhezair Zaganjori
Dt.registration: 21.02.2017Case details ]
No.Act: 61005-00083-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
Person under investigation: SKENDER JUSUFI
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
01.11.2017 09:00:0029.09.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 19.01.2017Case details ]
No.Act: 56550-02213-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
Defendant: SAIMIR HADAJ
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Date hour sittingPosted onRapporteur
25.10.2017 09:40:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.registration: 05.12.2016Case details ]
No.Act: 59403-02114-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
Defendant: ARTAN GEGA
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Date hour sittingPosted onRapporteur
15.11.2017 09:40:0016.10.2017Artan Zeneli
Dt.registration: 17.11.2016Case details ]
No.Act: 53107-01991-00-2016  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALDO KODRA
Defendant: ALDO KODRA
District Attorney: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Date hour sittingPosted onRapporteur
01.11.2017 11:40:0029.09.2017Tom Ndreca
Dt.registration: 28.10.2016Case details ]
1 to 10 of 53 case  Page  of 6 terms per page 

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania