Për shqyrtim në seancë gjyqësore

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.02.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte