Për shqyrtim në seancë gjyqësore

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 17.05.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 10.05.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 12.04.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.03.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.03.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.02.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte