Për shqyrtim në seancë gjyqësore

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 20.09.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 20.09.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 13.09.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 26.07.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore (njësim) dt. 22.07.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 19.07.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore (njësim) dt. 15.07.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 12.07.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 28.06.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 28.06.2021

Lista e çështjeve për gjykim në seancë gjyqësore dt. 24.06.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 14.06.2021

Lista e çështjeve për gjykim në seancë gjyqësore dt. 24.05.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 17.05.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 17.05.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 10.05.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 12.04.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.03.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.03.2021

Lista e ceshtjeve per gjykim ne seance gjyqesore dt. 01.02.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte