Për shqyrtim në seancë gjyqësore

Rezultate 1 - 8 / 8

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 29.09.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 13.09.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 28.07.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 28.07.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 19.07.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 21.06.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 17.05.2021

Lista e çështjeve civile për gjykim datë 03.03.2021

 
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte