Për shqyrtim në dhomë këshillimi

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.03.11.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.02.11.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.27.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.26.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.26.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.19.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.19.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt. 12.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.05.10.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.21.09.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.27.07.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.27.07.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.01.07.2020

Lista e çështjeve të gatshme për shqyrtim dt.27.05.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte