REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 04.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

NJOFTIM

ÇESHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR SOT ME DATE 4 PRIL 2018 SIPAS LISTES SE ME POSHTME, DO TE SHTYHET PER ME DATE

11 PRILL 2018 NE TE NJEJTIN ORAR

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

GJ.K.R.T

00202/16

ERGEST PRIFTI

EZMIR JAURI

FADIL DEMAJ

NAIM MALOKU

Neni 283/a-2, 300 i K. Penal

09.00

E.ISLAMAJ

2.

VLORE

00882/16

EUGEN RAMA

Neni 512 K.Pr.Penal

09.20

3.

GJ.K.R.T

00403/17

ZABIT FISNIKU

Neni 480, 512 e vijues te K.Pr.Penale, neni 6, 10 i K.Penal, neni 34 i Kushtetutës se RSH, Konventa e Ekstradimit.

09.40

A.ZENELI

4.

VLORE

00952/17

MARIGLEN DOGA

Neni 512 e vijues te K.Pr.Penale.

10.00

5.

KORÇE

00462/16

LEDION SELIMI

Neni 283/1 i K. Penal.

10.20

T.NDRECA

6.

VLORE

01176/17

ANDI GJIKNURI

SHOQERIA "ANDI" SH.P.K

Neni 180/1 i K.Penal

10.40

7

DURRES

01347/17

ADRIATIK MATRANXHI (SPAHIA)

Neni 512 e vijues te K.Pr.P.

11.00

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte