REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 29.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 29.03.2018, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TE GJYKOHEN NE NJE DATE TJETER.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

VLORE

01142/13

PETRIT PETRIT - BARDHYL GJIKA, DUDI GJIKA, ILMI GJIKA, NASIBE GJIKA, NEXHMIJE GJIKA, DHURATA VELAJ

09.00

A.BROCI

2.

KORCE

01336/13

ILIRJAN KOCIBELLI - REFAT RAKIPI, ARBEN RAKIPI, ARTUR RAKIPI, DIANA RAKIPI, FLUTURIE RAKIPI, SERGEN RAKIPI, TATJANA DYRMISHI, VEXHIJE RAKIPI, YLLSON RAKIPI

09.15

3.

SHKODER

01404/13

HILMI PLAVA, LIRIJE KASTRATI, SHQIPE RECI - SKENDER TROSHANI, AFERDITA QENDRO, AGIME SOKOLI, HILMI TAFA, MYRVETE TROSHANI, SEZAI TROSHANI, BUKURIJE HASANI

09.30

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte