REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 30.01.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 01.02.2018, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TE GJYKOHEN NE NJE DATE TJETER.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

03398/13

SHOQERIA TREGTARE "RSA" SH.P.K, RAUF MUKAJ - BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A

09.45

SH.SELIMI

2.

FIER

03468/13

SHOQERIA "GLOBAL GAZ" SH.A - SHOQERIA "SIGMA" SH.A TIRANE

10.00

3.

SARANDE

0041/12

AGIM TORO, PERPARIM TORO, - AGIM TOPULLI, ANILA TOPULLI,FERUZE TOPULLI, GAZMEND TOPULLI, GJERGJI TOPULLI, HASIME TOPULLI, HEKTOR TOPULLI, JONI TOPULLI, KUJTIM TOPULLI, MINERVA TOPULLI, MIRELA TOPULLI, NAMIK TOPULLI, ALBERT LAMAJ, DASHNOR LAMAJ, ILIR LAMAJ, IRFAN LAMAJ, ENTELA GJEBERO, SUZANA GJEBERO, ETLEVA GJERASI, A.K.K.P, Z.R.K.K.P VLORE, Z.V.R.P.P SARANDE

11.00

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte