REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 28.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

Këshillii Emërimeve në Drejtësi, në datën 29.12.2019, ora 14.00, do të zhvillojë mbledhjen e tij të radhës me këtë rend dite:

1. Paraqitja e Raportit Vjetor për Veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte