REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

Ditën e martë datë 22.12.2020, ora 14:00, thirret mbledhja e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me këtë rend dite:
 
1.Shpallja e fillimit të procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe të renditjes së kandidatëve në vendin vakant në gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme,e shpallur nga Presidenti i Republikësnë datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020.
 
2.Relatimi për procedurën e ndjekur për vlerësimin e kandidaturës së kandidatëve të lejuar:
-Altin Binaj.
-Aleksandër Toma.
-Përparim Kalo.
 
3.Zhvillimi i intervistës me kandidatët e lejuar për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese të shpallur vakancë e parakohshme,e shpallur nga Presidenti i Republikësnë datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020, si më poshtë:
-Aleksandër Toma.
-Përparim Kalo.
 
4.Vlerësimi, pikëzimi dhe renditja për kandidatët e lejuar.
 
5.Diskutimi dhe miratimi i listës përfundimtare të renditjes, si dhe i raportit përkatës.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte