REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 18.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

Ditën e hënë, datë 21.12.2020, ora 12.00, thirret mbledhja e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me këtë rend dite:

1. Miratimi i procesverbalit të përmbledhur të mbledhjes të KED-së të datës 11.12.2020 dhe të datës 14.12.2020.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte