REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 17.10.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

Ditën e martë, datë 20.10.2020, ora 14.00, thirret mbledhja e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me këtë rend dite:

1.Zhvillimi i proçedurës së shortit për caktimin e anëtarit relatorë për ndjekjen e proçedurave të verifikimit, vlerësimit , pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve per vendin vakant , vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese , shpallur në datën 07.02.2018 , rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur përsëri nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 11742 date 24.09.2020 , për shkak te mbarimit parakohe të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj.

2.Te tjera .

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte