REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 10.08.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED) njofton se ditën e hënë, datë 17.08.2020, ora 11.00, thërret mbledhjen e tij të radhës, me këtë rend dite:

1. Miratimi i procesverbaleve të përmbledhur të mbledhjeve të KED-së, të datave 10.07.2020 dhe 17.07.2020.

2. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatinpër vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e rishpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 21.08.2019 dhe Presidenti i Republikës në datën 27.09.2019:

- Regleta Panajoti.

3. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatit të mësipërm.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte