N J O F T I M

ÇESHTJET PENALE TE SHPALLURA PER GJYKIM NE DATE 20 QERSHOR 2018 SHTYHEN DHE DO TE GJYKOHEN NE DATE 18 KORRIK 2018.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte