NJOFTIM

ÇËSHTJA ADMINISTRATIVE E SHPALLUR PËR GJYKIM NË SEANCË GJYQËSORE ME PALË, NË DATË 12.06.2018, SIPAS LISTËS SË POSHTË - SHËNUAR, SHTYHET DHE DO TË GJYKOHET PËR NJË DATË TJETËR, PËR SHKAK SE RELATORI I ÇËSHTJES Z. ADMIR THANZA PER ARSYE OBJEKTIVE NUK ËSHTË PREZENT NË PUNË.

Nr.

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

BERAT

03297/13

LUAN BRAHO, PËRPARIM ÇOBO - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT, QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE NE MINISTRINE E FINANCAVE

09.30

A.THANZA

2

TIRANË

03413/13

SHOQËRIA “ KLAME” SH.P.K - KUVENDI I SHQIPËRISË, AVOKATURA E SHTETIT, - SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A

09.40

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte