Njoftim për shtyrje seance, Kolegji Administrativ

23.03.2021

Çështjet administrative të shpallura për shqyrtim në datë 23.03.2021 sipas listës të datës 26.02.2021, për arsye objektive shtyhen dhe do të shqyrtohen në datën 25.03.2021.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte