NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TË PLANIFIKUARA PËR DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 30.09.2020, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TË GJYKOHEN NË DATË 14.10.2020.

LISTA E ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATE 30 SHTATOR 2020

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

OBJEKTI

RELATORI

1

POGRADEC

00229/15

GENTI SIMAKU – MAJLINDA NAKO

Heqje dore nga rekursi

E. PUPE

2

TIRANË

03254/15

GËZIM VUKA, LIRI GJOKA, MEXHIDE VUKA – AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, SADETE SHKËMBI, THOMA NESTURI, ARTAN KUKELI, TATJANA NESTURI, FAIK VOCI, PETRIT GOXHERI, DHURATA GOXHERI, ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

3

TIRANË

01774/16

RAIFFEISEN LEASING BULGARIA ODD – SHOQERIA “INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP” SH.A

SHPALL ME DATE 22­­­.09.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte