NJOFTIM:

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHTYRA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 30.01.2019, ME RELATOR Z. ARDIAN DVORANI, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN NË DATËN 31.01.2019.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte