NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 16.01.2019, SIPAS LISTËS TË DATËS 20.12.2018, ME RELATOR Z. ARDIAN DVORANI, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN NË DATËN 30.01.2019.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte