NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 17.07.2018, SIPAS LISTËS TË DATËS 25.06.2018, ME RELATOR Z. ARDIAN DVORANI, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN PËR NJË DATË TJETËR ME SHPALLJE.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte