NJOFTIM

ÇESHTJET ADMINISTRATIVE TE SHPALLUARA PËR TU SHQYRTUAR NE DHOME KESHILLIMI ME DATE 15 MAJ 2018 ME RELATOR Z. Xhezair ZAGANJORI SHTYHEN PËR TU SHQYRTUAR ME DA TE 22 MAJ 2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte