NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR GJYKIM NË SEANCË GJYQËSORE ME PALË, NË DATË 15.05.2018, SIPAS LISTËS SË POSHTË - SHËNUAR , SHTYHEN DHE DO TË GJYKOHEN PËR NJË DATË TJETËR ME SHPALLJE.

 

Nr.

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANË

02866/14

SHOQËRIA “ R&T” SH.P.K - BASHKIA TIRANË, - SHOQËRIA “ ALBTELEKOM” SH.A, SHOQËRIA “ MAKROTEL & HES KABLLO ALBANIA” SH.P.K

09.30

A.DVORANI

2

BERAT

03297/13

LUAN BRAHO, PËRPARIM ÇOBO - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT, QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE NE MINISTRINE E FINANCAVE

09.40

A.THANZA

3

TIRANË

03413/13

SHOQËRIA “ KLAME” SH.P.K - KUVENDI I SHQIPËRISË, AVOKATURA E SHTETIT, - SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A

09.50

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte