ÇËSHTJA ADMINISTRATIVE E SHPALLUR PËR GJYKIM NË SEANCË GJYQËSORE ME PALË, NË DATË 24.04.2018, SIPAS LISTËS SË POSHTË - SHËNUAR, SHTYHET DHE DO TË GJYKOHET PËR NJË DATË TJETËR, PËR SHKAK SE RELATORI I ÇËSHTJES Z. ADMIR THANZA PER ARSYE OBJEKTIVE NUK ËSHTË PREZENT NË PUNË.

Nr.

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

4

BERAT

03297/13

LUAN BRAHO, PËRPARIM ÇOBO - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT, QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE NE MINISTRINE E FINANCAVE

10.00

A.THANZA

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte