Njoftim per shtyrje seancash

01.04.2021

ÇËSHTJET CIVILE TË PLANIFIKUARA PËR NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 01.04.2021 sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TË RELATOHEN NË NJË DATË TJETËR.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

OBJEKTI

RELATORI

1.

KORÇË

02089/14

SHOQERIA “VILAT BELVEDERE” SH.P.K –

TRASHEGIM. LIGJORE TE RUDOLF SPIRO:BRUNILDA SPIRO, VIOLA SPIRO, INA SPIRO

SIVESTRA SPIRO, MANUSHAQE SPIRO, THIMAQ SPIRO, MARCELA SPIRO (PAPAHRISANTHU), VJOLLCA SPIRO, AIDA (THOMAIDHA) SPIRO (NDINI), ERANDA SPIRO

Pjestim pasurie

E. PUPE

2.

DURRËS

02159/14

ELMA MUSTAFA –

TRASHEGIM. LIGJORE TE SEID DHE SEMIHA TAFAJ:

ELMA TAFAJ, VILMA TAFAJ, ALBAN TAFAJ

A.SH.K DREJTORIA RAJONALE DURRES (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES)

Pavlefshmëri absolute e kontratës se shitblerjes

3.

DIBËR

00248/15

MELITA VERJONI (SPAHIU) – SALI GJONI

Prishje ndertimi

4.

BERAT

00373/15

LAME SHEHU – SHOQERIA E SIGURIMEVE “SIGMA” SH.A

Pagim demi

5.

VLORË

03176/15

HALIM KOKALARI, ANITA KOKALARI – ROLAND TAFILI

Njohje pavertetesie

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte