N J O F T I M

ÇËSHTJET PENALE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOME KËSHILLIMI NË DATË 20.09.2021, ME RELATOR GJYQTAR SANDËR SIMONI, SHTYHEN DHE DO TË SHQYRTOHEN NË DATË 21.09.2021 SIPAS LISTËS BASHKËLIDHUR.

LISTA E ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIMIN NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

S. SIMONI

S. BINAJ

K. KURUSHI

DATË 20.09.2021

Nr.

Rrethi

Nr. i Aktit

PALËT NDËRGJYQËSE

Relatori

1.

Tiranë

00817/2016

MISHEL PRELAI

Neni 139-25 i Kodit Penal

S. Simoni

2.

Mat

00834/2016

SABAH NUZI

Nenet 76/22; 278/2 të Kodit Penal

S. Simoni

3.

Fier

01028/2016

FAIK BEQA, VALBONA MITRO, MANUSHAQE DURMISHAJ; MIRELA EMIRI

Nenet 259 dhe 187/2, 248 të Kodit Penal

S. Simoni

4.

Tiranë

01034/2016

ELDI SHEHI

Neni 283/1 i Kodit Penal

S. Simoni

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte