REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 26.04.2021

NJOFTIM PËR MEDIAN

Në bazë të Ligji Nr. 115/2016 “Për organet e Qeverisjes së sistemit të Drejtësisë” dhe “Rregullores së Brendëshme për Funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi” (e përditësuar, në cilësinë e Kryetarit të K.E.D. njoftoj thirrjen e mbledhjes e K. E.D.-së, Ditën e martë, data 27 prill 2021, ora 13.30, pranë Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, me rend dite:

1. Mbi nevojën e pajisjes së anëtarëvë, anëtarëvë zëvendësues, dhe një pjesë e stafit mbështetës të KED me certifikatën e sigurisë.

2. Raportim/ informim i grupit të punës në lidhje ecurinë e Draft-rregullores “Mbi detyrat e këshilltarëve e personelit administrativ të Gjykatës së lartë në mbështetje të veprimtarisë së K.E.D.”. Diskutime në lidhje më projektin e deritashëm të përgatitur nga grupi i punës.

3. Informacion mbi buxhetin e KED 2021.

4. Te tjera.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte