NJOFTIM

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

ÇËSHTJET CIVILE TË SHPALLUARA PËR TU SHQYRTUAR NË DHOMË KËSHILLIMI ME DATË 21 KORRIK 2020, ME RELATOR, Z. ERVIN PUPE, PËR SHKAQE OBJEKTIVE, SHTYHEN PËR TU SHQYRTUAR PËR NË SHTATOR NË NJË DATË TË PACAKTUAR.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte