NJOFTIM

ÇËSHTJA ADMINISTRATIVE SIPAS LISTES SE MEPOSHTME DATE 04 DHJETOR 2018 E SHPALLUR NE NR RENDOR 16 PER TU SHQYRTUAR NE DHOME KESHILLIMI SHTYHET ME NJE DATE TJETER ME SHPALLJE, PASI ESHTE SHPALLUR GABIMISHT ME RELATOR GJYQTAR XHEZAIR ZAGANJORI NDERKOHE QE RELATOR I ÇESHTJES ESHTE GJYQTAR ARDIAN DVORANI.

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

16

TIRANE

00965/16

FLUTURA KRUJA -. AUTORITETI SHENDETSOR RAJONAL

10.15

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte