REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 02.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR GJYKIM NË SEANCË GJYQËSORE ME PALË, NË DATË 03.10.2017, SIPAS LISTËS SË POSHTË - SHËNUAR, DO TË FILLOJNË NË ORËN 10.00, PËR SHKAK TË MOSFORMIMIT TË TRUPIT GJYKUES ME 5 GJYQTAR.

Nr.

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

LEZHË

03001/14

GJELE LLESHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE LEZHË

09.00

A.DVORANI

2

KORÇË

04223/14

IRINI MUÇLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KORÇË

09.10

3

KORÇË

00101/13

THOMA DIMUSHI ( MYNYR DERVISHLLARI), GURALI DERVISHI - SEKSIONI I FINANCËS I KËSHILLIT TË QARKUT KORÇE, ARVID DEDE, ZHULJETA DEDE, SHPENDI DEDE, ANISA DEDE

09.20

A.ÇELIKU

4

TIRANË

00134/13

SHOQERIA “ MAMIDOIL ALBANIA”SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TARIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

09.30

5

SHKODËR

00209/13

REXHINA KURTI - ZYRA VENDORE RREGJISTRIMIT PASURIVE PALUAJTSHME SHKODËR

09.40

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte