Njoftim

15.06.2017

NJOFTIM:

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI MË DATË 28.06.2017, SHTYHEN PËR NË DATËN 29.06.2017 PËR SHKAK TË ZHVILLIMIT TË KOLEGJEVE TË BASHKUARA TË GJYKATËS SË LARTË.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte