Njoftim

18.05.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TE SHPALLURA

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI ME DATE 17.MAJ .2017 , SIPAS LISTES SE ME POSHTME SHTYHEN PER TU SHQYRTUAR NE NJE DATE TJETER

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

XHEZAIR ZAGANJORI

ARDIAN DVORANI

EVELINA QIRJAKO

DATE 17MAJ 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANE

00067/17

LEONART MACINGO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE,ISSH TIRANE

09.00

E QIRJAKO

2

TIRANE

00179/17

XHAFERR BANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.05

‘’

3

GJIROKASTER

00218/17

FLORIKA BISTRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

09.10

‘’

4

TIRANE

00231/17

SHERIF BYLYKU -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

09.15

‘’

5

TIRANE

00424/17

ROBERT LLAKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.20

‘’

6

SHKODER

00478/17

SKENDER HOXHA -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

09.25

‘’

7

TIRANE

00726/17

LEFTER NIKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.30

‘’

8

TIRANE

00100/16

MYRTEZA HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

09.35

‘’

9

TIRANE

00134/16

MYFIT AZISLLARI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.40

‘’

10

TIRANE

00188/16

FATMIR SALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.45

‘’

11

TIRANE

00371/16

NIKOLLAQ PRIFTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.50

‘’

12

TIRANE

00385/16

ANESTI NACI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

09.55

‘’

13

VLORE

00463/16

KASTRIOT DERVISHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

10.00

‘’

14

TIRANE

00486/16

BUJAR RAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.05

‘’

15

TIRANE

00499/16

VANGJEL QIRICI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.10

‘’

16

TIRANE

00569/16

HASAN SALA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.15

‘’

17

TIRANE

00571/16

ASTRIT SEITI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.20

‘’

18

DURRES

00754/16

PETRIT GJERGJI - DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

10.25

‘’

19

TIRANE

00891/16

QAZIM GJATA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.30

‘’

20

TIRANE

00997/16

BARDHOSH HITOALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.35

‘’

21

TIRANE

01005/16

PANAJOT QAFOKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.40

‘’

22

TIRANE

01028/16

BETIM AGASTRA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.45

‘’

23

TIRANE

01295/16

KAMBER XHEBEXHIA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.50

‘’

24

TIRANE

01412/16

DOLORA DACI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

10.55

‘’

25

VLORE

01441/16

ESAT MUSTAFARAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

11.00

‘’

26

TIRANE

01509/16

SHEFIT TUSHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.05

‘’

27

TIRANE

01510/16

SOFIKA MEMUSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.10

‘’

28

TIRANE

01524/16

SELAMI FETA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.15

‘’

29

TIRANE

01662/16

FETI SINANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.20

‘’

30

TIRANE

01722/16

PETRIT BRAHOLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.25

‘’

31

TIRANE

01789/16

SKENDER LAMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.30

‘’

32

TIRANE

01802/16

LEKO GJOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.35

‘’

33

TIRANE

01923/16

MAZLLEM YLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.40

‘’

34

TIRANE

01932/16

NIJAZI META - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.45

‘’

35

TIRANE

01977/16

LULIETA KARAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

11.50

‘’

36

TIRANE

01989/16

MITI KINA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

11.55

‘’

37

TIRANE

02011/16

BUJAR KAZAZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

12.00

‘’

38

TIRANE

02033/16

HYSNI MULLALLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

12.05

‘’

39

TIRANE

02049/16

XHOVALIN NDOJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

12.10

‘’

40

TIRANE

02079/16

AGIM XHABRAHIMI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

12.15

‘’

41

TIRANE

02076/16

FLUTURAK GERMENJI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

12.20

‘’

42

TIRANE

02099/16

MIHAL DILA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

12.25

‘’

SHPALLUR ME DATE 13.04.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte