Njoftim

16.05.2017

 

N J O F T I M

ÇESHTJET PENALE TE SHPALLURA PER GJYKIM ME DATE 17.05.2017 SHTYHEN DHE DO GJYKOHEN ME DATE 31.05.2017 .

CESHTJA PENALE ME NR.AKTI 00548/17 E SHPALLUR PER GJYKIM NE DATE 17.05.2017 SHTYHET DHE DO TE GJYKOHET NE DATE 24.05.2017 ORA 12.20.

CESHTJA PENALE ME NR.AKTI 14 ME RELATOR GJYQTAR SH.SELIMI E SHPALLUR PER GJYKIM NE DATE 17.05.2017 SHTYHET DHE DO TE GJYKOHET NE DATE 31.05.2015 ORA 12.00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte