Njoftim

16.05.2017

 

N J O F T I M

ÇESHTJA PENALE ME NR.AKTI 26/9 QE I PERKET ( MARJAN RROKU-PROKURORIA E PERGJITHSHME) ME RELATOR A.MUSKAJ E SHPALLUR PER GJYKIM ME DATE 17.05.2017 SHTYHET DHE DO GJYKOHET ME DATE 23.05.2017 ORA 10.00 .

CESHTJA PENALE ME NR.AKTI 12 ME PALE (TOM DOSHI-PROKURORIA E PERGJITHSHME) ME RELATOR A.MUSKAJ E SHPALLUR PER GJYKIM NE DATE 17.05.2017 SHTYHET DHE DO TE GJYKOHET NE DATE 23.05.2017 ORA 11.00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte