Njoftim

03.05.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 04.05.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TE GJYKOHEN ME DATE 25.05.2017, ORA NE VARESI TE LISTES.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

ELBASAN

00001/13

KERKUES:

SEJDIN CELA

PADITES:

MINERVA KOTHERJA

I PADITUR:

SEJDIN CELA

09.15

A.MUSKAJ

2.

TIRANE

00105/13

SHOQERIA "KLINIKA QENDRORE TIRANE"SH.A - BESHIR TROKA

09.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte