Njoftim

03.05.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 04.05.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN PER MUNGESE TE RELATORIT TE CESHTJES DHE DO TE GJYKOHEN ME DATE 25.05.2017 DHE ORA NE VARESI TE LISTES.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

01140/17

SHOQERIA “ARKREA” S.R.L. – PRANVERA NEZIRI

10.15

A.THANZA

2.

TIRANE

01142/17

MIMOZA CELA, JONA CELA, EVA HOXHA (CELA) – KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGRISE DHE SIPERMARRJES, BASHKIA TIRANE,, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

10.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte