Njoftim

26.04.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJA CIVILE E PLANIFIKUAR PER SHPALLJE VENDIMI ME DATE 27.04.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHET PER MUNGESE TE RELATORIT TE CESHTJES DHE DO TE SHPALLET ME DATE 11.05.2017 NE TE NJEJTEN ORE.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

KORCE

03223/13

PIRO PETRA - ARJAN ZGURI, DHIMITRA KAMENICA,, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORCE

11.00

A.THANZA

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte