Njoftim

26.04.2017

 

N J O F T I M

ÇESHTJET E SHPALLURA PER GJYKIM ME

DATE 26 PRILL 2017 ME NR.01072/16,

NR.00179/16 ME RELATOR T.NDRECA DHE

CESHTJA ME NR. 01298/15 ME RELATOR

A.ZENELI SHTYHEN DHE DO GJYKOHEN ME

NJE DATE TJETER.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte