REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 10.04.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

NJOFTIM:

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE SIPAS LISTES SE MEPOSHTME TE SHPALLURA PER TU SHQYRTUAR ME NJOFTIM NE SEANCEN GJYQESORE TE DATES 18.04.2017 DO TE SHTYHEN PER TU SHQYRTUAR SI ME POSHTE.

1. ÇESHTJA ADMINISTRATIVE NR. 03363/13, ME PALE NDERGJYQESE:

EDMOND MERSINI - AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK, SH.A SHPËRNDARJA E LIBRIT SHKOLLOR, MINISTRIA E EKONOMISË TREGËTISE DHE ENERGJETIKËS, AVOKATURA E SHTETIT PRANË M.E.T.E - AVOKATI I PROKURIMEVE

DO TE SHQYRTOHET ME DATE 25 PRILL 2017, ORA NE VARESI TE LISTES.

2. ÇESHTJA ADMINISTRATIVE NR. 02534 /12, ME PALE NDERGJYQESE:

RAMAZAN HYLVIU, BASHKIM HYLVIU, FIQIRET HYLVIU, BUKURIJE DELIU( HYLVIU), SUZANA HYLVIU, XHEVAT HYLVIU - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË - ND.DYT. HIDAJET KASA

3. ÇESHTJA ADMINISTRATIVE NR. 02107/16, ME PALE NDERGJYQESE:

AFËRDITA ZOGA - MINISTRIA E MBROJTJES

DO TE SHQYRTOHEN ME DATE 02 MAJ 2017, ORA NE VARESI TE LISTES.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte