Njoftim

16.03.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 16.03.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN PER MUNGESE TE RELATORIT TE CESHTJES DHE DO TE GJYKOHEN ME DATE 23.03.2017 DHE ORE NE VARESI TE LISTES.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

SHKODER

03707/16

NDUE SHKAMBI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

09.15

A.MUSKAJ

2.

FIER

00643/17

PELLUMB VELAJ - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

09.30

3.

TIRANE

00542/17

GENITA HOXHA - AMBASADA E REPUBLIKES SE KOSOVES NE TIRANE

09.45

4.

TIRANE

03237/14

SHOQERIA "ALFA BANK AE", TIRANE - MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT, AVOKATURA E SHTETIT

10.00

5.

TIRANE

00105/13

SHOQERIA "KLINIKA QENDRORE TIRANE"SH.A - BESHIR TROKA

10.15

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte