Njoftim

15.03.2017

NJOFTIM:

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI, SIPAS LISTËS TË POSHTË-SHËNUAR, ME RELATOR Z.ARDIAN DVORANI, DO TË SHQYRTOHEN NË DATË 20.03.2017 DHE JO NË DATËN 29.03.2017.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARDIAN DVORANI

ARTAN ZENELI

TOM NDRECA

SHKELZEN SELIMI

ADMIR THANZA

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANE

00889/13

SHOQERIA “ ALINTID BETON” SH.P.K - MINISTRIA E FINANCAVE

12.45

A.DVORANI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARDIAN DVORANI

ALEKSADER MUSKAJ

EDMOND ISLAMAJ

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

2

SHKODER

00588/15

ILIR BURANEJ - BASHKIA SHKODER

12.50

A.DVORANI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

ARDIAN DVORANI

ARTAN ZENELI

EDMOND ISLAMAJ

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

3

TIRANE

02808/13

VILSON ADRIATIKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

12.55

A.DVORANI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte