Njoftim

23.02.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER SHPALLJE VENDIMI ME DATE 23.02.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN PER MUNGESE TE RELATORIT TE CESHTJES DHE DO TE SHPALLEN ME DATE 02.03.2017 NE TE NJEJTEN ORE.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

03876/16

SHOQERIA "T.C ZIRAAT BANKASI" A.S - LINDITA KIKINO, SHOQERIA "KURUM INTERNACIONAL" SH.A

11.00

A.BROCI

2.

KRUJE

02058/13

SANIJE KALAJA, ALI KALAJA - MEXHIT KALAJA, SULEJMAN KALAJA, AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE,, MINISTRIA E KULTURES RINISE DHE SPORTEVE TIRANE

11.30

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte