Njoftim

06.02.2017

NJOFTIM:

ÇËSHTJA ADMINISTRATIVE SIPAS LISTES SE MEPOSHTME E SHPALLUR PER TU SHQYRTUAR NE SEANCEN GJYQESORE TE DATES 06.02.2017, SHTYHET ME DATE 07.02.2016.

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR GJYKIM

( NË SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE )

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SHPALLJE VENDIMI

DATË 07 SHKURT 2017

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANE

01211/15

ERMAL MALAJ - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE DHE ORGANI ADMINISTRATIV PRANE DREJTORISE SE POLICISE SE QARKUT TIRANE

12.30

M.BICI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte