Njoftim

06.02.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET PENALE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 06.02.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN DHE DO TE GJYKOHEN NE NJE DATE TJETER.

NR.

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

23

MARJAN RROKU-PROKURORIA E PERGJITHSHME

10.00

M.FANA

SHPALLUR ME DATE 23.12.2016

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANE

27

TOM DOSHI, MARK FRROKU, DURIM BAMI

NENI 305-25 K.P

12.00

M.FANA

SHPALLUR ME DATE 30.12.2016

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte