REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 20.05.2021

NJOFTIM PËR MEDIAN

Mbledhja e K.E.D. e njoftuar sot më datë 20.05.2021, për shkak të mungesës së kuorumit të anëtarëve të Këshillit, nuk u zhvillua.

Për këtë arsye, Kryetari i K.E.D. vendosi të caktojë ditën e mërkurë, datë 26.05.2021, ora 13.30, për zhvillimin e mbledhjes së radhës, sipas rendit të ditës së publikuar më datë 17.05.2021.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte